Hóa đơn – biểu mẫu là gì?


Hóa đơn, biểu mẫu là một loại chứng từ quan trọng trong hoạt động kinh doanh, bán hàng. Hóa đơn được sử dụng để xác nhận việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa hai bên. Các thông tin về đơn hàng sẽ được thể hiện trên hóa đơn. Nói cách khác, hóa đơn – biểu mẫu giống như một hợp đồng tổng quan về viẹc mua bán, một công việc giữa hai hay nhiều bên.

Mặt khác, tờ hóa đơn – biểu mẫu còn mang các thông tin về bên bán. Nên hóa đơn còn có lợi ích rất lớn nữa là quảng bá cho doanh nghiệp. Ngươi bán sẽ thông qua Hóa đơn – biểu mẫu lưu và ghi nhớ thông tin cho các lần mua hàng sau.

hóa đơn bán lẻ
Hóa đơn bán lẻ khó có thể bị thay thế trong thời gian dài nữa

.
.
.
.