Chương trình vượt game cùng Bình

0%
0

Game số 1

hướng dẫn chơi game 1: Mang thân hình nhỏ gọn và linh hoạt như một khẩu tiểu liên. Nhưng lại mang sức mạnh đủ để gây cho kẻ thù những vết thương chí tử từ khoảng cách xa không hề thua kém bất kỳ dòng súng trường tấn công cổ điển nào. Đó chính là dòng súng bullpup- một biểu tượng văn hóa đại chúng, tiêu chuẩn trang bị mới cho mọi đội quân tinh nhuệ.

1 / 5

1. 150/3

2 / 5

2. 10+20

3 / 5

3. In quang Huy Dẫn đầu trong lĩnh vực gì?

4 / 5

4. 5*40

5 / 5

5. Trái đất có hình gì?

Your score is

The average score is 0%

0%

.
.
.
.